Verksamhetsplan 2016 

Verksamhetsberättelse 2015 

verksamhetsplan 2014 klicka på länken

Verksamhetsplan 2015

PTA IESO Örebro Verksamhetsplan 2015
 
Styrelsen ska fortsätta sponsra och vara delaktiga samma evenemang som tidigare.
·         Sponsra Rommeresan i årskurs 9
·         Betala danskurs till årskurs 9 inför avslutningsbalen
·         Sponsra enstaka elever om förfrågan inkommer om särskilt behov
·         Hjälpa till vid våren och hösten LAN
·         Anordna höstens välkomst discot
·         Anordna lärarlunch vid höstens terminsstart
 
Vi ska arbeta mer med marknadsföring PTA på olika sätt för att försöka får fler betalande medlemmar genom att
·         uppdatera informationen på skolans och PTAs hemsidor och försöka hålla hemsidan mer levande för att öka intresse att gå in och titta
·         delta vid föräldramöten och informations träffar på skolan för att ge information och dela ut visitkort.
·         få ut mer information på Schoolsoft om vad PTA arbetar med och sponsrar.
·         fundera på om Facebooksidan ska utvecklas.
 
·         Styrelsen vill fördela ansvaret mer mellan styrelsemedlemmarna.
 
·         Vi vill erbjuda alla klasser på skolan att kunna söka ett ekonomiskt bidrag till en gemensam aktivitet i klassen för att öka gemenskapen. Information om detta ska finnas på hemsidan och via schoolsoft
 
·         Ett mål är att kontakta andra PTA på andra skolor i Sverige för att få tips om hur de arbetar.
 
·         Fortsätta att driva frågorna om trafiksituationen och busshållplatsen för att sedan göra ett avslut om det inte är möjligt att genomföra förändringar. NTF är kontaktade för att göra en trafikmätning på