Styrelsen

Ordförande, Carl-Fredrik Hamilton

Vice ordförande, Vakant

Kassör, Helena Wicklander

Sekreterare, rullande

Ledamot, Yvonne Andersson

Ledamot, Vakant

Ledamot, Vakant


Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Lämna ett svar