Styrelsen

Ordförande, Renée Lindström

Vice ordförande, Vakant

Kassör, Karin Kullberg

Sekreterare, rullande på alla ledamöter

Ledamot, Catrina Krabbe

Ledamot, Stig Svärd

Ledamot, Susanne Danneborn

 

Lämna ett svar