Styrelsen

Ordförande, Jimmy Eriksson

Vice ordförande, Vakant

Kassör, Helena Wicklander

Sekreterare, rullande

Ledamot, Yvonne Andersson

Ledamot, Katarina Gruvaeus

Ledamot, Anna-Karin Öholm

Styrelsesuppleant  Jasmin Behnan

Styrelsesuppleant Robin Pihlblad

 


Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Lämna ett svar