Parent Teacher Association, PTA

Internationella Engelska Skolans föräldraförening i Örebro.

Föräldraföreningen, PTA, är en helt ideell förening bestående av föräldrar och lärare som tillsammans arbetar med frågor som rör våra barn i egenskap av elever på skolan. Vi är med och skapar och stöttar elevarrangemang, driver frågor som handlar om elevernas säkerhet och utveckling i samarbete med skolan. Tre gånger per termin har vi PTA-möte i skolans bibliotek där alla föräldrar är välkomna. Där får du information från styrelsen i PTA, träffa skolledningen, ställa frågor samt påverka inriktningen på föreningens arbete.

För 200 kr per läsår/familj blir ni medlemmar. Alla medlemsavgifter går tillbaka till eleverna. Det sker bland annat i form av disco-kvällar, bidrag till egna klassaktiviteter eller sponsring av klass- och skolresor. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka och bidra till en ännu bättre och roligare skola!

Bli medlem genom att swisha till nummer 123 213 74 53. Ange ditt och barnets namn och klass. Du kan också föra över medlemsavgiften till bankgiro: 5765-1630.
Har du några frågor? Mejla till styrelsen: styrelsen@ptaieso.se.